đường trung bình động

Đường trung bình động chính là mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo đường trung bình giúp dự đoán giá tương lai bằng cách nhìn vào độ dốc của chúng, từ đó có thể làm mượt giá theo thời gian. Đọc: 7,842.

 1. Phương Thúy
 2. Le Hue Truong
 3. Phương Thúy
 4. Le Hue Truong
 5. Phương Thúy
 6. Éc lờ
 7. Mạc An
 8. Le Hue Truong
 9. Le Hue Truong
 10. Phương Thúy
 11. Le Hue Truong
 12. namthang
 13. Phương Thúy
 14. Phương Thúy
 15. namthang
 16. Phương Thúy
 17. Phương Thúy
 18. Le Hue Truong
 19. Phương Thúy
 20. namthang
Đang tải...
0